Úvod Predstavenie
spoločnosti

Saron statika s.r.o. je výhradným distribútorom helikálnych výstuží Kompakt. Sme stavebná a obchodná firma so špecializáciou na moderné sanačné technológie - statické zabezpečenie stavieb. Rozvojom helikálnych výstuží sa zaoberáme od roka 1991. Cieľom je predaj a distribúcia helikálnych výstuží, poradenstvo, podpora aplikátorov, profesionálne aplikácie systémov Kompakt a Statik. Vykonávame samotné statické zabezpečenie stavieb a sanácie vlhkosti overenými a efektívnymi metódami.

Výhody systému helikálnych výstuží (HV)

 1. Bez ďalších povrchových úprav, možné minimálne krytie, nelimituje rozmery drážky.
 2. Minimalizuje zásahy do konštrukcie pri súčasnej extrémnej únosnosti.
 3. HV je dobre ohýbateľná a tvarovateľná presne podľa priebehu pripravených drážok a vrtov v murive či betóne.
 4. Do jednej drážky možno umiestniť aj viac prútov súčasne a zvýšiť tak účinnosť výstuhy.
 1. Kotevnú maltu pre HV možno aplikovať vo všetkých bežných murovaných a betónových konštrukciách.
 2. Vysoká súdržnosť výstuže a malty je zaistená helikálnym skrutkovitým tvarom závitu prútu.
 3. Kotevná malta pre HV úplne vypĺňa drážky vrtu a zamedzuje nežiaduce sadanie a stekanie malty.
 4. V priebehu tuhnutia a tvrdnutia sa kotevná malta pre HV nezmršťuje a nárast pevnosti je rýchly.
 • Vlepenie HV do drážky 1.
 • Vlepenie HV do drážky 2.
 • Vlepenie HV do drážky 3.
 • Vlepenie HV do drážky 4.
 • Vlepenie HV do drážky 5.
 • Vlepenie HV do vrtu 1.
 • Vlepenie HV do vrtu 2.
 • Vlepenie HV do vrtu 3.
1. Drážka se vyfrézuje v murive frézkou.
2. Drážka sa vyfúka alebo vysaje, a navlhči.
3. Aplikačnou pištoľou nanesieme na zadnú stenu drážky maltu.
4. Natvarovaný výstužný prút vtlačíme do malty a nanesieme druhú spojitú vrstvu malty.
5. Škárovaciou špachtľou maltu zatlačíme do drážky a zarovnáme.
1. Do konštrukcie vykonáme vrt s priemerom podľa typu vystuženia.
2. Vrt sa vyfúka alebo vysaje, a navlhči.
3. Aplikačnou pištoľou nanesieme do vrtu maltu. Helikálnu výstuž vtlačíme do celej hĺbky vrtu.

Archív aplikácií HV

Príklady realizácií

Česká spořitelna
Velké Meziříčí, Česká republika
Statické zabezpečenie Českej sporiteľne

Statické zabezpečenie stropnej konštrukcie z dôvodu navýšenia zaťaženia, viacej